behandeling

Aanmelden:

Jezelf aanmelden kan door te bellen op het nummer 0484/588850 of via het contactformulier op deze site. Voor een aanmelding is een doorverwijzing van de huisarts, psychiater, psycholoog, CLB, OCMW … niet noodzakelijk.

Bij de aanmelding verzamelen we de noodzakelijke gegevens om van start te gaan. Vervolgens plannen we een afspraak in voor het intakegesprek, dit kan meestal binnen de vijf werkdagen.


Kennismakingsgesprek:

In het eerste gesprek gaan we na waaruit de problemen bestaan en welke begeleiding of behandeling het beste aansluit bij de vraag. Op basis van dit gesprek gaan we dan samen in overleg het behandelplan opstellen en de doelen vastleggen die jij tijdens de behandeling wenst te bereiken.

Het kan zijn dat het beeld van de onderliggende problematiek nog niet helemaal duidelijk is op dit punt en dat er een diagnostisch onderzoek wordt voorgesteld om de onderliggende dynamiek of oorzaken te verhelderen.

Natuurlijk is het ook belangrijk dat jij jezelf als cliënt veilig en op je gemak voelt bij mij als therapeut. Een goede verstandhouding is namelijk vaak al de helft van de oplossing.

behandeling psycholoog

behandeling psycholoog Limburg

Behandeling:

De werkwijze binnen de behandeling of de inhoudelijke vormgeving is steeds verschillend daar elk mens ook uniek is. Wel wordt binnen elke behandeling vijf fasen onderscheiden die bijna altijd terugkomen, namelijk:

  • het overzicht voor jou herstellen;
  • zorgen voor inzicht in de samenhang van de oorzaken van het probleem;
  • formuleren van de doelen;
  • uitvoeren van de gedragsveranderingstechnieken;
  • zorgen voor terugvalpreventie.

Binnen Cognovi wordt gewerkt volgens de gedragstherapeutische principes. Jij staat als cliënt centraal en het uitgangspunt is dat ieder mens de mogelijkheden en de capaciteit in zichzelf heeft die nodig zijn om met deze problemen om te leren gaan. Als psycholoog en therapeut begeleid ik je middels inzichten en reik ik je praktische handvatten aan. U, als cliënt, blijft echter altijd verantwoordelijk voor je eigen rol binnen dit proces.

Binnen Cognovi streef ik naar laagdrempelige, kortdurende en resultaatgerichte behandeling. Afhankelijk van de vraag en de mogelijkheden kan u denken aan een traject van 4 tot 12 sessies van 50 minuten.