relatietherapie

Relatietherapie

Bij Cognovi kunnen u en uw partner ook terecht voor relatietherapie.

Wat is het beste moment om naar een relatietherapeut te stappen?

Zodra beide partners het gevoel hebben dat ze vastzitten, dat dezelfde thema’s steeds blijven terugkeren en dit het leven van beide partners negatief beïnvloedt, dan kan men beter ingrijpen.

Met relatietherapie kan men vanuit het frisse en neutrale oordeel van een derde, de relatietherapeut, komen tot beter inzicht in zichzelf, de partner en de relatie. Voorwaarde is wel dat beide partners gemotiveerd zijn, zodat er plaats en aandacht is om een veilige omgeving te creëren waarin geluisterd kan worden naar elkaar, om via kleine stapjes te proberen het vertrouwen te herstellen of de relatie weer in beweging te krijgen.

Geen enkele relatie is een vaststaande realiteit en daar waar twee mensen in conflict zijn, hebben twee mensen invloed. De vraag van wie de schuldige is en wie niet, is dus geen vraag die thuishoort binnen het proces van relatietherapie.

Eerder de vraag van hoe zijn we hier terecht gekomen en wat willen we, kunnen we doen om weer samen verder te kunnen?

Dit zal dan ook de centrale vraag zijn rond waar de behandeling zich zal ontwikkelen.

Werkwijze relatietherapie:

De behandeling start met een intakegesprek, binnen dit gesprek gaan we samen op zoek naar:

  • welke vraag hebben beide partners?
  • Wat zijn de bekende oorzaken van jullie problemen?
  • Zijn er ook andere factoren die een rol kunnen spelen?
  • Hoe staan jullie nu in de relatie?
  • Wat missen beide partners binnen de relatie?
  • Wat zijn jullie ingesleten gedragspatronen?
  • Welke gedragspatronen willen jullie veranderen?
  • Wanneer is jullie relatie goed?
relatietherapeut Limburg

Dit gesprek vormt dan de basis van waaruit we de gewenste situatie en de bijhorende doelen gaan opstellen. Dan volgen er drie sessies, waarna we de vooropgestelde doelen zullen evalueren en eventueel bijstellen.

Het kan zijn dat één of beide partners voor, tijdens of na dit proces de behoefte heeft aan individuele begeleiding, dan is dit natuurlijk mogelijk in overleg.

Voorwaarde voor relatietherapie is wel dat beide partners gemotiveerd zijn om aan de relatie te werken en bereid zijn naar zichzelf te kijken. Tevens is het belangrijk dat jullie elkaar de ruimte geven om te reflecteren, elkaar te respecteren, te luisteren en te steunen.

Het kan zijn dat tijdens het proces van de therapie duidelijk wordt dat samen verdergaan geen optie meer is. Dan kunnen we samen in dit proces onderzoeken hoe jullie op een respectvolle manier de relatie kunnen beëindigen. Zeker als jullie kinderen hebben is het belangrijk om ook het afronden van jullie relatie met zorg en aandacht te doen.

Wil je een afspraak maken of heb je nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact op om te kijken wat ik voor jullie kan betekenen.